top of page

MODERATOR / FÖRELÄSARE

Petra Markgren Wangler är en frekvent anlitad moderator/föreläsare i kultur- och mediasfären. Uppdragen spänner över allt från politiska debatter, paneldiskussioner och branschsamtal till djupintervjuer med konstnärer och artister på scen inför publik. 
 

ÄMNESOMRÅDEN

Moderator:  
G
enus, musik, film och media, litteratur.  

Specialistkunskap:  
Upphovsrätt, festival- och musikbransch, filmpolitik, kulturpolitik.  

 

Föreläsningar:   
Reportage och TV serie dramaturgi, scenframträdande  samt intervjuteknik. 

SE EXEMPEL PÅ PETRA MARKGREN WANGLER SOM MODERATOR/SAMTALSLEDARE:
 

VIDEO

Djupintervju Kleerup

VIDEO

STIM MUSIC EXPO 2014 

Djupintervju om musikskapande med Magnus Uggla 

VIDEO

POLAR MUSIC PRIZE 2011

 

Polar Music Session Sthlm, 30/8/2011 Panelsamtal Musikliv i balans – sanning och konsekvens 

Paneldiskussion på engelska med Kajsa Grytt, Rebecka Törnqvist, Jenny Wilson och Stina Westerberg, genraldirektör på Statens Musikverk.

REFERENSER/RECENSIONER
 

STIM Music Expo  // Musikindustrin, Okt 2011

Export Music Sweden  Recention // Musikindustrin, Okt 2012  

STIM Music Expo  //  Pressrelease Okt 2015

Export Music Sweden  // Musikindustrin, Feb 2015 - Om synkronisering av svensk musik utomlands

Lund Grand Prix  Lunds Näringslivsdag 2015 // Moderatorsjobb med bl a Hans Rosling och Lotti Knutsson

Lämna gärna uppdragsförfrågning nedan eller via Linkedin

Tack för ditt meddelande :)

bottom of page